کنفرانس توسعه بنادر خاورمیانه در عمان برگزار شد

کنفرانس توسعه بنادر خاورمیانه در عمان برگزار شد دومین روز کنفرانس توسعه بنادر خاورمیانه درعمان با اختصاص نام “روز ایران”به مدیریت سازمان بنادر برگزار شد. به گزارش مانا جلیل اسلامی با اعلام اختصاص روز ایران در کنفرانس دو روزه توسعه بنادر خاورمیانه درعمان گفت: ایجاد گشایش های سیاسی مؤثر در شرایط پسا تحریم و ضرورت…