اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی معلولین

اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی معلولین 19 لغایت 21 شهریور ماه 1396 مرکز نمایشگاه­های بین­المللی مسقط – عمان   مراقبی که شامل حال افراد معلول در سلطنت عمان می شود نشانگر پیشرفت کشوری است که تمایل دارد رفاه و آرامش درخوری را برای خود و مردمش رقم زند، و هدف از برپایی نمایشگاه بین…