تغییر تاریخ نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت،گاز و انرژی

0
140

♦تاریخ نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت،گاز و انرژی تغییر یافت♦

دوازدهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت،گاز و انرژی که قرار بود اسفند ماه سال ۹۸ در مرکز نمایشگاه های بین المللی مسقط برگزار شود به تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ شهریور ماه سال ۹۹ موکول شد.

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت، گاز و انرژی عمان
نمایشگاه نفت و انرژی عمان OPES تنها رویدادی در عمان است که به طور کلی صنعت نفت و گاز را شامل میشود. این مجموعه که مجموعه ای از وقایع اختصاصی و در عین حال مشترک است، تحت حمایت وزارت نفت و گاز عمان می باشد.
نمایشگاه نفت و انرژی عمان یک سکوی کارآمد و شبکه ای است که به عنوان یک جلسه مهم برای متخصصان انرژی ، شرکت های نفت و گاز ، سیاست گذاران و تصمیم گیری ها و ذینفعان ارائه شده است. دولت عمان از سال ۲۰۱۹ تصمیم به افزودن زیر شاخه های بیشتری در این حوزه گرفت، از این رو این نمایشگاه بیش از پیش بسیار گسترده گشت .
نمایشگاه و کنفرانس بین االمللی نفت و انرژی به شاخه های زیر تقسیم میشود.

• نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز OGWA

• نمایشگاه GAS & LNG Show

• نمایشگاه Offshore & Marine Show

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید