دومین کنفرانس جهانی گردشگری و فرهنگ در کشور عمان

دومین کنفرانس جهانی گردشگری و فرهنگ با عنوان:” تقویت توسعه پایدار “از تاریخ ۱۱ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ مطابق با ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO) و سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) و با همکاری و حمایت وزارتخانه های فرهنگ و میراث و گردشگری سلطنت عمان در مسقط برگزار شد.

هیات تجاری بازاریابی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان(BIG SHOW) عمان/مسقط

در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش روابط تجاری با سایر کشورها به ویژه کشورهای بازار هدف، سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد نسبت به اعزام “هیات تجاری و بازاریابی صنعت ساختمان عمان/ مسقط” در تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ اسفند ماه سالجاری همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان عمان(Interior & Buildex 12-14 March) با همکاری شرکت راه ابریشم دریایی اقدام نماید.