نمایشگاه صنعت ساختمان عمان

  نمایشگاه بیگ شو عمان ۱۱ لغایت ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰March - 1 April 2020 درباره نمایشگاه نمایشگاه صنعت ساختمان بیگ شو (Builders International Gathering) بزرگترین و مهمترین نمایشگاه...