نمایشگاه مواد غذایی و مهمان نوازی (هتلداری) عمان ۲۰۱۹

نمایشگاه مواد غذایی و مهمان نوازی (هتلداری) عمان ۲۰۱۹ ۲۲ الی ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ ۱۴ – ۱۶ October 2019    درباره نمایشگاه: محصولات غذایی و مهمان نوازی عمان نمایشگاهی است...