نمایشگاه و کنفرانس بین المللی توریست درمانی عمان ۱۳۹۸

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی توریست درمانی عمان ۲ – ۴ اردیبهشت سال ۹۸     درباره‏‎ی نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت عمان:   با افزایش رشد روز افزون سفرهای مردمی به...